Transformatie van Staples dankzij BPC

Transformatie van Staples dankzij BPC

Met de hulp van Buro Flinc kon Staples de gewenste veranderingen snel en efficiënt doorvoeren.

George Steur
Managing Director Benelux
Staples

Buro Flinc werd ingeschakeld om Staples te helpen een strategische verschuiving door te voeren waardoor ze zich met meer kanalen op de Benelux-markt zouden kunnen richten. Dit vereiste enkele belangrijke veranderingen in hun bedrijf, mensen en cultuur. Buro Flinc faciliteerde deze verandering door nauw samen te werken met het managementteam van Staples om een plan op te stellen dat zowel haalbaar als duurzaam zou zijn.

Business

Om zich met succes op de Benelux-markt te richten, wist Staples dat het zijn bedrijfsmodel moest veranderen. Een van de grootste uitdagingen was de overgang van een puur offline bedrijf naar een bedrijf met een sterke online aanwezigheid. Een andere uitdaging was om het team op één lijn te krijgen met de nieuwe strategie en ervoor te zorgen dat iedereen naar hetzelfde doel toe werkte. Met de hulp van Buro Flinc kon Staples deze veranderingen snel en efficiënt doorvoeren.

People

HR was traditioneel gericht op hulpmiddelen en naleving, in plaats van op hoe ze konden bijdragen aan het bedrijf. Dit moest veranderen als Staples succesvol wilde zijn in hun nieuwe onderneming. Buro Flinc werkte samen met Staples aan een plan dat HR beter zou positioneren binnen het bedrijf. Ze boden ook ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van middenmanagement en leiderschap, en bij het opbouwen van een Staples HR-team met de nodige vaardigheden. Als direct resultaat van dit werk nam de werving af, daalde het ziekteverzuim en verbeterden andere gebieden binnen HR.

Cultuur

Voor het slagen van elk veranderingsinitiatief is het belangrijk dat de kernwaarden van een organisatie zijn afgestemd op de gewenste resultaten. Staples zag dit al vroeg in hun transformatieproces in. Met de hulp van Buro Flinc konden ze hun waarden herdefiniëren en bepalen wat voor soort leiders ze wilden zijn. Dit werk legde de basis voor al het andere dat volgde en stelde Staples in staat een cultuur te creëren die hun nieuwe manier van zakendoen ondersteunde.

Conclusie

De zakenwereld verandert snel en bedrijven moeten wendbaar zijn als ze de concurrentie voor willen blijven. Dit gold zeker voor Staples, dat zich tot Buro Flinc wendde voor hulp bij het doorvoeren van enkele belangrijke veranderingen in hun bedrijf, mensen en cultuur. Dankzij de bewezen BPC-methodologie van Buro Flinc kon Staples zich snel en effectief aanpassen en zich voorbereiden op toekomstig succes.

We onderschatten wat HR kon betekenen voor de organisatie, maar Buro Flinc bewees met pragmatische programma's de toegevoegde waarde.

Bruna
bekijk referentie
Buro Flinc arrow right
Contact
Afspraak