Hoe stem je de bedrijfsstrategie af op je mensen en cultuur om zakelijk succes te creëren?

Full name
March 14, 2024
5 min

Een bedrijf is als een machine met veel bewegende delen. Als CEO is het je taak ervoor te zorgen dat al die onderdelen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Dat doel is alleen haalbaar als de visie, de cultuur en de mensen van je bedrijf op elkaar afgestemd zijn. Als deze drie elementen dingen in op elkaar afgestemd zijn, ontstaat een recept voor succes. Maar deze synergie bereiken is geen gemakkelijke opgave. Hoe je dat moet aanpakken, leggen we uit in deze blog.

Balans in je bedrijf is cruciaal voor het succes ervan

Wereldwijd erkennen bedrijfsleiders dat het op elkaar afstemmen van mensen, cultuur en strategie van cruciaal belang is voor het gewenste bedrijfsresultaat; maar het bereiken ervan kan moeilijk zijn. Als je managers vraagt wat de visie en strategie van hun bedrijf zijn, hebben ze vaak moeite om je dat specifiek te vertellen. En als je het aan werknemers vraagt, weten ze het vaak ook niet, ondanks hun verlangen naar duidelijkheid over hun precieze rollen en verantwoordelijkheden en hoe die passen in de algemene visie en strategie.

Dit gebrek aan duidelijkheid kan zowel individuen als organisaties schaden. Individuen hebben een duidelijk inzicht nodig in waar ze in passen en wat ze moeten doen om succesvol te zijn. Organisaties hebben afstemming nodig tussen individuele doelen en team- of afdelingsdoelen om effectief te kunnen zijn.

Het verhaal van de gemotiveerde conciërge bij de NASA illustreert hoe belangrijk het is dat werknemers zich gesterkt voelen en hun bijdrage aan het succes van het team op prijs stellen. Toen hem gevraagd werd wat hij deed, antwoordde de conciërge: "Ik heb geholpen mensen op de maan te zetten." Zijn passie kwam voort uit het feit dat hij zich gesterkt voelde en wist dat zijn rol belangrijk was. Leiders zouden hier nota van moeten nemen: als werknemers zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen, volgen hoge niveaus van betrokkenheid en loyaliteit.

De meeste zakenmensen hebben bijvoorbeeld ook wel gehoord van de zin "Culture eats strategy for breakfast," die toegeschreven wordt aan wijlen managementgoeroe Peter Drucker, en populair gemaakt werd door de COO van Ford Motor Company, Mark Fields. Bij Ford verving Fields een cultuur die gekenmerkt werd door wantrouwen, angst en verraad (waardoor 30.000 werknemers moesten worden ontslagen) door een cultuur van creativiteit, innovatie en verantwoordelijkheid.

Onevenwichtigheid kan resulteren in niet-wendbare organisaties.

Omgekeerd hebben we ook de ondergang gezien van enkele megabedrijven die er niet in slaagden te innoveren en hun bedrijfsdoelen af te stemmen op een wendbare strategie. Denk aan bedrijven die geconfronteerd worden met technische vooruitgang die het bedrijf totaal overhoop haalt. Maar al te vaak raken bedrijven verstrikt in hun processen en verwaarlozen ze het grotere geheel te zien. Ze richten zich vaak op digitalisering en ontwikkelen bijvoorbeeld een app waarmee klanten sneller kunnen betalen, of zetten hun formulieren voortaan online. Ondertussen verzuimen ze te onderzoeken wat dit betekent voor de cultuur en de mensen van hun organisatie. Vereist dit een meer klantgerichte aanpak? Vereist dit andere waarden? Hoe zal het de manier waarop medewerkers zich gedragen en met elkaar omgaan beïnvloeden?

Voortdurende afstemming van bedrijf, cultuur en mensen is essentieel om bedrijfsdoelen te bereiken en je aan te passen aan het steeds veranderende landschap. En daar heeft HR een vitale rol bij te spelen omdat zij zich in een unieke positie bevinden om al deze drie factoren te beïnvloeden.

Hoe creëer je afstemming van je strategie op mensen en cultuur?

  1. De eerste stap is ervoor te zorgen dat de visie, cultuur en waarden van de organisatie afgestemd zijn op de strategie. Dit kun je doen door een "gap analyse" uit te voeren om de gebieden op te sporen waar er scheve afstemming is. Als je de hiaten hebt vastgesteld, kun je beginnen met het dichten van ze door actieplannen te ontwikkelen om ze elk aan te pakken.
  2. Schep een "cultuur van afstemming" binnen de organisatie. Dit betekent dat een omgeving wordt gecreëerd waarin iedereen aan dezelfde doelen werkt en iedereen begrijpt wat zijn rol is bij het bereiken van die doelen. Dit kan door de visie en strategie aan alle medewerkers mee te delen, en ervoor te zorgen dat ze de gelegenheid krijgen om input en feedback te geven.
  3. Stem de HR-functie af op de visie, cultuur en waarden van de organisatie. Dit betekent dat HR beleid, praktijken en processen de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie moeten ondersteunen. Als het doel bijvoorbeeld is om meer klantgericht te zijn, dan moet HR beleid en processen ontwikkelen die dat doel ondersteunen.
  4. Stem de individuele medewerkers af op de visie, cultuur en waarden van de organisatie. Dit betekent dat werknemers geholpen worden te begrijpen hoe hun individuele doelen in het grotere geheel passen en hoe hun dagelijkse werk bijdraagt tot het bereiken van de doelen van de organisatie. Dit kan door middel van opleidings- en ontwikkelingsprogramma's, prestatiemanagementsystemen.
  5. Leiders moeten duidelijk en regelmatig communiceren over de visie, de strategie, de KPI's, en hoe het werk van elk teamlid bijdraagt tot het succes van de organisatie. Dit zal helpen ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde bladzijde zit en gericht is op het bereiken van gemeenschappelijke doelen.
  6. Bovendien moeten leiders zelf een rolmodel zijn voor de waarden en het gewenste gedrag. Als ze zelf niet afgestemd zijn op de strategie en visie van de onderneming, kunnen ze niet verwachten dat anderen dat wel zijn.
  7. De laatste stap is het voortdurend controleren en bijstellen van de afstemming tussen bedrijf, cultuur en mensen. Dit betekent dat regelmatig wordt nagegaan of de visie, cultuur en waarden van de organisatie nog steeds op de strategie zijn afgestemd, en dat zo nodig veranderingen worden aangebracht.

Maak kennis met BPC

Wij van BuroFlinc zijn gespecialiseerd in het afstemmen van de juiste mensen en cultuur op de doelstellingen van het bedrijf, en onze staat van dienst spreekt voor zich. We hebben een model ontworpen dat als blauwdruk dient voor onze organisatie, maar dat ook waardevol kan zijn voor bedrijven in Nederland die tegen de grenzen van hun succes aanlopen. Dit model kan elke gewenste verandering teweeg brengen; we hebben het uitvoerig getest, en het is geschikt voor elke MKB organisatie van tussen de 200 en 1000 werknemers.

Het BPC model is een eenvoudig, modern werkingsmodel dat HR in het hart van de organisatie plaatst en het verbindt met de bedrijfsstrategie. Door een naadloze verbinding tot stand te brengen tussen de elementen bedrijf (B), mensen (P) en cultuur (C), kunnen organisaties een grotere betrokkenheid, betere prestaties en betere resultaten bereiken. Het begeleidt leiders bij het nemen van beslissingen die de bedrijfsdoelen ondersteunen en tegelijk rekening houden met het effect op mensen en cultuur. Deze holistische aanpak zorgt ervoor dat alle drie de elementen op elkaar afgestemd zijn en samenwerken aan gemeenschappelijke doelstellingen.

Wij geloven dat dit model essentieel is voor elke organisatie die een goed presterende cultuur wil scheppen en blijvend succes wil boeken. Als je geïnteresseerd bent in meer informatie over hoe we je kunnen helpen het BPC model in je eigen organisatie te implementeren, laat het ons dan weten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van kennis & inzichten.

Wij zullen je gegevens alleen gebruiken om je op de hoogte te houden van Buro Flinc.
Dankjewel! Je bent ingeschreven.
Oeps! Er ging iets fout. Probeer het nog een keer.