Laat de HR-motor voor je draaien!

Best in class HR-processen: dat willen we allemaal. Onze aanpak brengt jouw HR visie in de praktijk. We blussen de brandjes en bouwen HR-processen die doen wat ze beloven.

Herkent u het volgende?

U ziet het gebeuren: uw HR-organisatie stagneert en levert niet de ondersteuning die u verwacht.

Wellicht is er geen duidelijk beleid of ontbreken er processen. Of de processen zijn niet actueel, worden niet gebruikt of zijn niet hufterproof.

Waarschijnlijk is uw HR-team gemotiveerd om er mee aan de slag te gaan, maar zoeken ze naar manieren waarop ze kunnen verbeteren.

Of men krijgt hiervoor niet de ruimte omdat er veel ‘brandjes’ zijn die eerst opgelost moeten worden.  

Het probleem is duidelijk, maar wat kunt u er aan doen?
15% ETR ambitieus ?
Beat the Benchmark
met Operate for Success

Onze visie op de HR-motor.

Wij geloven dat HR-performance start bij het een goede basis. In autotermen: bij de motor. Daarom starten we met Operate for Succes met het bouwen we aan een HR-omgeving waarbij alle input (uw visie, mensen, systemen en beleid) wordt omgezet naar een voorspelbare output.

We gaan hierbij scherpe feedback niet uit de weg en zullen u uitdagen om te bepalen of u de juiste 'auto' en 'motor' heeft uitgekozen voor uw organisatie.

Onze aanpak is data gedreven, gebaseerd op een enorme bak aan ervaring en een gezonde dosis pragmatisme. We starten daarom altijd met het oplossen van dat wat nu aandacht nodig heeft. Om vanuit de ruimte die dat geeft de motor echt te optimaliseren.

Als de motor eenmaal draait, helpen we (HR) teams om zelfstandig de motor te onderhouden. Wij noemen dat 'elke dag een stapje beter'.

Opbouw van dit programma.

De structuur van het Operate to Success programma is altijd gelijk, de inhoud varieert per doelstelling en organisatie.

Intake
kick-off
Gesprek (HR) Directie

We concretiseren de hulpvraag en de pijn achter deze vraag van de opdrachtgever. We bepalen samen de details van het programma en plannen dit. We leggen de structuur voor de komende periode uit vast.

Fix the basics
1-4 weken

We gaan direct aan de slag en blussen ‘de brandjes’:

Inlopen Backlog
We inventariseren welke vragen er open staan, categoriseren en werken gestructureerd aan het oplossen van deze vraagstukken.
We ontwikkelen het HR-team in hun aanpak om grip te houden op de HR-vragen
Waar nodig, trainen we leiders in de toepassing van HR beleid, processen of systemen.
Inzicht & Overzicht
1-4 weken

We creëren inzicht & overzicht m.b.t. de HR processen:

Onderzoek Organisatie
HR-visie sessies met de directie
Interviews met stakeholders (gebruikers/beïnvloeders van HR processen)
Onderzoek Processen (Operate to Succes model)
Kerngebieden: Beleid, Proces, Gebruiker, Systemen, Resultaten
Scope: Hire-to-Retire processen
Focus binnen processen: aanwezigheid, actualiteit, veiligheid, ingebruikname, bekendheid, voorspelbaarheid emn toegevoegde waarde.
Benchmark met soortgelijke organisaties
Samenwerking HR en stakeholders (o.a. gebruikers, directie, management en salarisadministratie)
Onderzoek Individu
1-op-1 interview
Persoonlijk assessment (optioneel)
Spiegelsessie

In de Spiegelsessie presenteren we de resultaten uit de onderzoeken op een inspirerende manier.
We vergelijken de resultaten met benchmarks en duiden de gaps.
We benoemen de transformatie doelen en de Key Transformatie Indicatoren.
We creëren zin in de verandering.

Verbeteren & Volgen
3 maanden

Gedurende de transformatie fase werken we met de volgende vaste bouwblokken:

Programmamanagement & evaluatie

Gedurende dit programma heeft u één senior contactpersoon. Hij of zij managet het programma en toetst continu of de resultaten aansluiten bij de verwachtingen.

Bouwblok: Ontwikkeling Backbone

De Backbone gaat bij ons over goed beleid en goede systemen.

Beleid is altijd maatwerk, maar wij gebruiken onze bibliotheek met best practices als fundament. Zou komen we snel tot een goed uitgewerkt beleid.

Indien nodig implementer of optimaliseren we de HR-systemen. Dit betreft de personeelsinformatie - , salaris -, verzuim – en/of beoordelingssyssteem. Wij verzorgen dit van A-Z.

Bouwblok: Procesimplementatie

We ontwerpen, beschrijven en implementeren HR-processen. Dit proberen we zo simpel mogelijk te houden; niet alles hoeft immers in dichtgetimmerde HR-processen gevat te worden. We meten elk proces af aan de waarde die het toe (moet) voegen. Hierbij richten we ons voornamelijk op de impact voor de rest van de organisatie.

Bouwblok: Volgen

We werken samen aan het proces van ‘continues improvement’. Een proces is immers een ‘levend fenomeen’. We helpen het HR team om de juiste rol te pakken m.b.t. de borging van processen.

Extra bouwblokken (optioneel)

BuroFlinc beschikt over een breed arsenaal aan bouwblokken die ingezet kunnen worden om leiderschap te laten groeien. We bepalen samen welke bouwblokken aanvullend zijn in jouw programma.

Meer weten over dit programma?

Onze Beloften.

Dit maakt ons bijzonder en hier mag je ons altijd op aanspreken.

We werken altijd vanuit de business.
Elk programma is op maat voor jouw organisatie.
We boeken meetbaar succes.
Onze programma's zijn inspirerend & creatief
We richten ons op verbetering in de praktijk ipv in de trainingssituatie.
We halen je uit je comfort zone
Onze klanten:
Tara van der Hoorn
Consultant
Aldrik Bosma
Consultant
Virginie Heunen
Consultant
Inge Weenink
Consultant
Tom Horst
Partner
Frank van der Linden
Partner